Saç Ekimi – Medlook Istanbul

Saçlarımızın bedensel sağlığımıza direkt bir etkisi yok ancak psikolojimizi etkilediği bir gerçek.  Bu nedenle saç kaybı bazı kadın ve erkeklerde dramatik etkiler yaratabilmekte. Bu durumun en iyi çözümü ise etkili bir saç tedavisi. 

Saç ekimi; doğru hastada doğru yöntemler kullanılarak uygulandığında etkili sonuçları sayesinde oldukça pozitif etki yaratan kozmetik bir operasyon. Ülkemiz ise dünyadaki önemli saç ekim merkezlerinden biri haline geldi. 

Farklı saç ekimi methodları bulunmaktadır:

  • FUT( Follicular Unit Transplantation= Foliküler Ünite Transplantasyonu): Saç köklerinin donör bölgeden şerit halinde çıkarılıp ekim yapılacak alana ekilmesiyle gerçekleştirilir. Yara izi bırakması, çok yoğun ekimlere olanak sağlamaması, iyileşme süresinin uzun olması gibi olumsuz özellikleri nedeniyle ülkemizde bu tekniği uygulayan merkez neredeyse bulunmamaktadır. Bizim kliniğimizde de FUT methodu kullanılmamaktadır.
  • FUE (Follicular Unit Extraction= Foliküler Ünite Ektrasyonu)
  • DHI (Direkt Hair Implantation = Direkt Saç Ekimi)
  • Safir FUE
fue saç ekimi
FUE
safir fue
Safir FUE
DHI Saç Ekimi
Kök Hücre Destekli Saç Ekimi
Kök Hücre Destekli Saç Ekimi
Sakal Ekimi
Kaş Ekimi
Medikal Saç Pigmentasyonu