Otolog Doku Tedavisi – Medlook Istanbul
Otolog doku tedavisi

Saç dökülme tedavilerinin tarihçesi oldukça eskilere dayanır. Antik Mısır’dan günümüze kadar süregelen bu tedavi arayışının içinde pek çok farklı yöntem keşfedilmiş ve edilmeye de devam etmektedir.

Otolog doku tedavisi de son yıllarda uygulanmaya başlayan bir yöntem olmuştur. Bazı yerler kök hücre tedavisi olarak lanse etmektedir.  Otolog doku tedavisinde kök hücreler vardır ancak tümü kök hücreden oluşmadığı için sadece kök hücre tedavi olarak adlandırmak çok doğru olmaz.

Bu tedavide hastadan 3-5 adet saç kökü örneği alınır. Bunun için madeni para kadar bir alan tıraş edilir ve lokal anestezi uygulanır.  Bu nedenle uygulama sırasında hiçbir rahatsızlık hissedilmez. Alınan örnekte saç kökü ile birlikte bir miktar doku da bulunur.

Özel bir cihaza yerleştirilir ve bazı mekanik parçalama ve filtreleme işlemlerinden geçirilir. (Bu işlem yaklaşık 40 dk sürer) Sonunda cihazdan elde edilen süspansiyonun içinde yaklaşık 200.000-250.000 hücre bulunur. 

%2-5 oranında kök hücre de bulunan doku süspansiyonun çoğunluğu progenitör hücre denen hücrelerden ve büyüme faktörü denen proteinlerden oluşur. Progenitör hücreler doku yenilenmesinde görev alır. Büyüme faktörü de benzer şekilde doku yenilenmesi ve iyileşmesinde etkilidir. 

Elde edilen süspansiyon ardışık enjeksiyonlar ile saçlı deriye uygulanır. Otolog doku tedavisi tek seans uygulanır. Etkinliğinin gözlenmesi için ise en az 1-1,5 ay geçmesi gerekir. Uygulamadan sonra saç dökülmesinin durması, saçların güçlenmesi, uykuda olan saç köklerinin büyüme fazına geçmesi beklenir.